klantcases

Samenwerkingsverband Tom in de Buurt

Per 1 januari 2015 schreven de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop een aanbesteding uit voor de voormalige AWBZ, Welzijn en de tegenprestatie uit de Participatiewet. Als directeur van welzijnsorganisatie Participe sloeg ik de handen ineen met 7 partijen op het gebied van maatschappelijk werk, GGZ, LVB en Thuiszorg. De opdracht werd aan ons samenwerkingsverband Tom in de buurt gegund. Tom is zorg en welzijn in de buurt, en staat voor de kernwaarden Talent, Ondersteuning en Meedoen. Iedere klant krijgt de ondersteuning die bij hem past vanuit een multidisciplinair wijkteam, zonder ingewikkelde indicatie. Of het nou gaat om individuele of groepsbegeleiding, anderen ontmoeten in het buurthuis, actief worden als vrijwilliger of op weg naar een baan. Tom brengt de inclusieve samenleving dichterbij. Resultaat: actievere inwoners, meer oplossingen en samenhang in de wijk en lagere zorgkosten.

Ik ben één van de architecten en trekkers van Tom in de buurt. Ik heb me sterk gemaakt voor normaliseren, innovatie en samenwerking met vrijwilligersorganisaties. Ik heb voor tientallen gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties werkbezoeken georganiseerd om hen te inspireren met de ervaringen van Tom in de buurt. Daarnaast heb ik in meerdere gemeenten soortgelijke samenwerkingsverbanden opgezet, o.a. voor jeugd en met cultuur en sport.

"Ik vind het belangrijk om in mijn omgeving adviseurs te hebben die met lef en overtuiging hun werk doen. Die weten los te maken wat nodig is maar die ook weer duurzaam weten te verbinden. Daar zit wat mij betreft de belangrijke kwaliteit van Else en zoals ik die heb ervaren op het sociaal-maatschappelijk domein!"
Han de Jager, wethouder Alphen aan den Rijn

Ehealth als kans bij Reos

Reos in Leiden verbindt zorgorganisaties en het sociaal domein met als resultaat: een goed afgestemd ketenaanbod en een multidisciplinaire ketensamenwerking. Ik zet me bij Reos in om eHealth te integreren in de aanpak, en een visie op te zetten hoe wij de digitale transformatie in de zorg zien. Ik ben meteen aan de slag gegaan met het doen van landelijke subsidieaanvragen voor Ehealth in het project Stevenshof Vitaal. Doel is om de bewoners van de wijk Stevenshof in Leiden de middelen in handen te geven om zelf actief met gezondheid en vitaliteit bezig te zijn, zodat ze zolang mogelijk gezond in de eigen omgeving kunnen blijven wonen. Natuurlijk zorg ik dat bewonersinitiatieven en de welzijnsorganisatie een belangrijke rol in het project krijgt.

Maatschappelijke businesscase jongerenwerk

Opdrachtgevers en belanghebbenden willen steeds vaker inzicht in de resultaten van de dienstverlening. Een maatschappelijke Business Case maakt het mogelijk om resultaten op economisch én maatschappelijk niveau inzichtelijk te maken. In opdracht van het ministerie van VWS was ik via Participe Advies projectleider van het maken van een mBC voor het jongerenwerk. Deze maakt de waarde van het jongerenwerk herkenbaar én zichtbaar voor zowel jongeren zelf, de samenleving als gemeenten. Het laat zien wat het jongerenwerk oplevert in Nederland en draagt bij aan het steviger positioneren van jongerenwerk in gemeenten. Om de kracht van het jongerenwerk in beeld te brengen namen we een kijkje in de keuken bij acht jeugdwerkorganisaties. Zie voor nadere informatie de website van Participe Advies, waar de mBC ook te downloaden is. https://www.participeadvies.nl/maatschappelijke-business-case

"Else is geweldig in het vernieuwen van het sociaal domein. Prachtige projecten als Tom in de buurt komen uit haar koker. Ik heb 10 jaar met veel plezier met Else gewerkt en ik wens haar veel succes als zelfstandige met Leihdraad. "
Willem Draaisma, bestuurder Participe