over mij

Else Leih, aangenaam

Mijn loopbaan voerde mij langs ongebaande paden, die iedere keer in een innovatieve richting leidden. Ik werkte in de Haagse gemeentebibliotheek toen de digitalisering die wereld op zijn kop zette en een nieuwe werkwijze vereiste. Ik belandde bij een grote welzijnsorganisatie, toen die een kanteling moest maken naar een vraag- en resultaatgerichte werkwijze. Ik werd directeur toen de drie grote decentralisaties voor de deur stonden en gemeentelijke aanbestedingen ons in de armen dreven van nieuwe samenwerkingspartners op het gebied van zorg, kunst en cultuur, sport, onderwijs en opvang. Zo werd ik steeds weer uitgedaagd om tot nieuwe, toekomstbestendige strategieën te komen en om hiervoor een stevig draagvlak te creëren.

Met Leihdraad beweeg ik mij op het kruispunt van het sociale domein en het bedrijfsleven, omdat daar de grootste uitdagingen van deze tijd samenkomen. Dáár zoeken we aan de achterkant naar regionale samenwerking om de betaalbaarheid te handhaven, terwijl we aan de voorkant zeer lokaal opereren en dichtbij inwoners staan. Het is de kunst om een integrale aanpak te vinden waarin mens en bedrijf samen opgaan. Voor die wendbaarheid schep ik graag de voorwaarden én de ruimte, door verbindingen te leggen en de brug te slaan tussen mensen en organisaties. Bedenken, analyseren én creëren: de combinatie van hoofd en handen is voor mij een belangrijke, omdat die noodzakelijk is om tot duurzame sociale innovatie te komen.